Dedinka v údolí

Hudba: Gejza Dusík
Text: Otto Kaušitz

1. V spomienkach zaletím za hory, za doly,
nad malé domčeky, storočné topoly,
kde z malého okienečka svetielko horí,
tam sa za mňa mamička, ruženec modlí.

2. Dedinka v údolí, biele domčeky,
nevidel som vás už celé roky.
Posielam pozdrav svojej rodnej kolíske, 
mamičke drahej, z diaľky tak cudzej.

3. Vy dedinky v údolí, malé domčeky, 
vždy ešte ružové máte obloky.
Dedinka v údolí, biele domčeky,
nevidel som vás už celé roky.
:]

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.