Nepovedz dievčatko nikomu

Hudba: Dušan Pálka
Text: Štefan Hoza

1. Keď som ťa raz odprevádzal,
volal som ťa, k sebe zvádzal,
tvoje oči sa mi smiali,
keď sme sa vo tme objali.

2. V tvojom okne svitli hviezdy,
cestu nám ožiarili,
keď tvoja ma rúčka malá
tej noci odprevádzala.

3. Nepovedz, dievčatko, nikomu,
že chodím v noci k tebe sám,
dievčatko moje milé, krásne,
že často v náručí ťa mám.
Len hviezdy na nebi to vedia, 
že piesňou uspávam tvoj zrak,
že dlho pri tebe ostávam,
že teba jedinú mám rád.

4. Len hviezdy na nebi to vedia,
že piesňou uspávam tvoj zrak,
že dlho pri tebe ostávam,
že teba jedinú mám rád.

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.