Rodný môj kraj

Hudba: Gejza Dusík
Text: Pavol Braxatoris

1. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší,
si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám.
Sny mladosti časom sa rozplynú,
však k tebe lásku úprimnú ja navždy mám.

2. Len moje srdce vie, keď oklame ho svet,
že zase k tebe len vráti sa späť.
Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší,
si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám.

3. Len moje srdce vie, keď oklame ho svet,
že zase k tebe len vráti sa späť
Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší,
si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám.
Len teba mám.

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.