Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k úspešným tradíciám festivalu Konvergencie. Aj počas 23. ročníka jej program ponúkne vo vynikajúcich interpretáciách známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio (1958), neoklasické dielo talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979), ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby – napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Rovnaké atribúty, obohatené o zvukomaľbu napodobňujúcu vtáčí spev, má aj hudba Sláčikového kvinteta D dur „L’Uccelaria“ od talianskeho barokového skladateľa Luigiho Boccheriniho. Slovenská hudba patrí k dramaturgickým konštantám Konvergencií. V roku 2022 si slovenská kultúra pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Zo skladateľovej tvorby zaznie na Konvergenciách Klavírne kvinteto č. 2 (1958), ktorým sa skladateľ zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. Domáci ideológovia ocenili v dobe vzniku kompozíciu konštatovaním, že sa jej autor „poklonkuje smerom a smeríkom Západu“. Spoznať myšlienkový svet originálneho umelca umožní aj čítanie Roberta Rotha zo skladateľových textov, ktorých súborné vydanie vyšlo v Hudobnom centre. Program Bratislavskej noci komornej hudby, ktorej súčasťou bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie, tematicky dotvoria Blumentálsky tanec č. 6 Petra Zagara (1961) a Nokturná pre husle a klavír od amerického skladateľa Georga Crumba (1929 – 2022).

koncerty BNKH sa konajú pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského

Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 1 #skladateľskásúťaž2022

koncert z diel laureátov Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie
24/09/2022 / Primaciálny palác / 16:00
Adam Hudec (1989): Self-Centered Variations
Branislav DUGOVIČ, basklarinet / Alena HUČKOVÁ, klavír /

Michal Blažek (1992): Compassion
Karolína KRIGOVSKÁ, husle / Andrej GÁL, violončelo / Radka KOVÁČOVÁ, klavír

Marek Fóra (2001): Broken Toccata
Ivica GABRIŠOVÁ, flauta / Andrej GÁL, violončelo / Radka KOVÁČOVÁ, klavír

Šimon Lučenič (1990): La Conversación
Peter BIELY, husle / Matej MICHALEC, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo

Nino Rota: Concerto per archi
Komorný orchester Konzervatória
Daniel RUMLER, husle, naštudovanie

Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 2
Zeljenka / čítanie o hudbe
24/09/2022 / Záhrada Domu Albrechtovcov / 18:00

Ilja Zeljenka
Duetá pre gitaru a akordeón
Tri staršie tance pre akordeón
Miniatúry pre akordeón

Robert ROTH, slovo
Ondrej VESELÝ, gitara
Boris LENKO, akordeón

Čítanie z knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty I., II. (HC, 2018) pripravil Andrej Šuba.

Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 3
rota / zeljenka / zagar / crumb / boccherini
24/09/2022 / Primaciálny palác / 20:00
Nino Rota: Trio pre flautu, husle a klavír
Ivica GABRIŠOVÁ, flauta / Andrej BIELOW (UA), husle / Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
Ronald ŠEBESTA, klarinet / Daniel RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Nora ŠKUTA, klavír

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
Ronald ŠEBESTA, klarinet / Daniel RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Nora ŠKUTA, klavír

George Crumb: Four Nocturnes
Andrej BIELOW (UA), husle / Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Luigi Boccherini: Sláčikové kvinteto D dur op. 11/6 L´Uccellaria
Peter BIELY, 1. husle / Daniel RUMLER, 2. husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Andrej GÁL, violončelo

 

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.