História

Dychová hudba v bývalom Československu má dlhoročnú tradíciu a jej existenciu na území Slovenska evidujeme už viac ako 180 rokov. Počas tohto obdobia prešla dychová hudba Slovenska zložitou, často neľahkou cestou, no vždy dokazovala a stále dokazuje opodstatnenie a potrebnosť tohto žánru. Aj keď je v dnešnej prevahe iných hudobných štýlov tzv. menšinovým žánrom, teší sa stále obľube – predovšetkým u strednej a staršej generácie.

  • 1838
  • 1908
  • 1949
  • 1960
  • 1975
  • 1990

Za viac ako 180 rokov sa dychová hudba stala neoddeliteľnou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Dychová hudba ako najvšestrannejší žáner zábavnej hudby (dychové súbory účinkujú na množstve kultúrno-spoločenskom podujatí, hrajú za každého počasia,...), má všetky predpoklady na to, aby sa ďalej rozvíjala, dosahovala ďalšie úspechy doma i v zahraničí a tak nadväzovala na tradíciu tohto žánru na Slovensku a reprezentovala našu kultúru po celom svete. Dychová hudba bola, je a vždy bude potrebná a má na Slovensku svoje nezastupiteľné miesto.

Dychová hudba

Naše články

Texty

Texty pesničiek

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.